FAQ

Dodano: 24.04.2024

Tak. Jednorazowe kody przy logowaniu do systemu Inpol są stałym rozwiązaniem systemowym i konieczna będzie dwuetapowa autoryzacja przy każdym logowaniu do systemu.

Dodano: 17.04.2024

Do wszystkich wniosków, które zostały już złożone, bez względu na ścieżkę złożenia, absolutnie NIE NALEŻY dostarczać wniosku wygenerowanego z systemu MOS. Może to spowodować nieścisłości w terminach złożenia wniosku i w konsekwencji wywołać niekorzystne skutki dla Cudzoziemca.

Wnioski wygenerowane w systemie MOS mają na celu przyspieszenie procedury rejestracji wniosku przez pracowników Urzędu.

Dodano: 17.04.2024

Zgodnie z akceptowanym regulaminem, wymagany jest wniosek zarejestrowany w systemie InPOL. Jednak ZALECAMY wypełnienie wniosku w systemie  MOS i stawienie się wraz z wnioskiem z wygenerowanym kodem MOS. Znacznie przyspieszy to rejestrację wniosku, a tym samym usprawni pierwszy etap postępowania.

Dodano: 17.04.2024

Wszystkie informacje dotyczące możliwości rezerwacji wizyt dla małżeństw i dzieci lub cudzoziemca i członków rodziny, którzy do niego dołączają znajdują się pod linkiem

https://migrant.wsc.mazowieckie.pl/node/352

Wychodząc naprzeciw potrzebom rodzin, uruchomiono formularz zgłoszeniowy pod linkiem https://kontaktwsc.mazowieckie.pl/WSC/index.php/formularz-rodziny-cudzoziemcow
dzięki któremu można zapisać swoją rodzinę na złożenie wniosków o zezwolenie na pobyt czasowy, stały oraz rezydenta długoterminowego UE w jednym terminie. Zapisujemy małżeństwo i dzieci lub cudzoziemca i członków rodziny, którzy do niego dołączają.

Dodano: 17.04.2024

O terminie ważności decyduje kolejność wpływu zgłoszenia. Urząd nie bierze pod uwagę terminu upływu legalności pobytu Cudzoziemca dla pierwszeństwa zapisu. Przybliżony okres, na który urząd umawia spotkanie to za 2-6 tygodni. 

Dodano: 17.04.2024

Formularz nie będzie aktywny codziennie. Będzie aktywny do czasu wyczerpania wszystkich miejsc na przewidziany okres zapisów.

Terminy aktywacji kolejnej sesji formularza zgłoszeniowego dostępne będą na stronie https://migrant.wsc.mazowieckie.pl/ 

Dodano: 17.04.2024

Nie, dla już wysłanych wniosków nie należy wysyłać zgłoszenia.

Formularz zgłoszeniowy skierowany jest wyłącznie do Cudzoziemców, którzy nie skorzystali z alternatywnych możliwości złożenia wniosku (poczta, kancelaria, ePUAP).
W tym miejscu przypominamy, że w przypadku kończącego się legalnego pobytu w Polsce i nie uzyskania terminu osobistego złożenia wniosku, należy wysłać wypełniony wniosek zarówno w MOS, jak i inPOL za pośrednictwem kancelarii, pocztą lub przez ePUAP.

Dodano: 01.11.2021

Złożenie wniosku osobiście poprzedzone rejestracją wizyty w Portalu Cudzoziemca inPOL to najlepszy sposób na uzyskanie pieczątki w paszporcie. Jeżeli wniosek został wysłany pocztą tradycyjną, w celu spełnienia wymogów formalnych i otrzymania pieczątki należy poczekać na pismo/telefon z tut. urzędu. Podczas spotkania z policją w okresie pomiędzy wygaśnięciem wizy a otrzymaniem stempla w paszporcie, można podać np. numer sprawy, datę wysłania wniosku do tut. urzędu i jaki był to wniosek. Policja i Straż Graniczna będą mogły uzyskać potwierdzenie podanych informacji.

Dodano: 01.11.2021

Złożenie wniosku osobiście jest najskuteczniejszą i najszybszą metodą załatwienia sprawy pobytu. Wizyta z kompletem wymaganych dokumentów może być zakończona wszczęciem postępowania i pieczęcią w paszporcie. Podczas jednej wizyty dopełniony zostaje obowiązek stawiennictwa, pobrania odcisków linii papilarnych, następuje wszczęcie postępowania i wbita zostaje pieczęć w paszport!

Dodano: 31.10.2021

Decyzja orzekająca o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy legalizuje pobyt w Polsce, ale nie jest to dokument uprawniający do przekroczenia granicy. Z decyzją możesz legalnie wyjechać z Polski prosto do swojego kraju stałego zamieszkania, nie będzie możliwości tranzytu np. z Polski przez Niemcy do kraju stałego zamieszkania. Karta pobytu wraz z paszportem uprawnia do przekraczania granic.

Strony