Nadal nie otrzymałem pieczątki w paszporcie dot. złożenia wniosku. Czy to problem, jeśli muszę pokazać swój paszport policji a moja wiza już wygasła?

Dodano: 01.11.2021

Złożenie wniosku osobiście poprzedzone rejestracją wizyty w Portalu Cudzoziemca inPOL to najlepszy sposób na uzyskanie pieczątki w paszporcie. Jeżeli wniosek został wysłany pocztą tradycyjną, w celu spełnienia wymogów formalnych i otrzymania pieczątki należy poczekać na pismo/telefon z tut. urzędu. Podczas spotkania z policją w okresie pomiędzy wygaśnięciem wizy a otrzymaniem stempla w paszporcie, można podać np. numer sprawy, datę wysłania wniosku do tut. urzędu i jaki był to wniosek. Policja i Straż Graniczna będą mogły uzyskać potwierdzenie podanych informacji.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi