Deklaracja dostępności

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://migrant.wsc.mazowieckie.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2024-01-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-01.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • niektóre z załączników mogą nie posiadać warstwy tekstowej (skan),
 • filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów, transkrypcji, audiodeskrypcji czy tłumaczenia na polski język migowy,
 • niektóre zdjęcia i grafiki mogą posiadać nieprawidłowe alternatywne opisy,
 • pliki PDF, DOC itp.  opublikowane na stronie mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2024-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Kontakt możliwy jest za pośrednictwem e-mail: dostepnosc@mazowieckie.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko;
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail);
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść;
 • opis, na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki, poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści według Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Wojewódzkiego Przykładowego Urzędu. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową, możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szczegółowe informacje dotyczące dostępności architektonicznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz Delegatur – Placówek Zamiejscowych w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Siedlcach i Radomiu znajdują się na stronie głównej Mazowieckiego Urzędu Mazowieckiego w Warszawie zakładce Kontakt – Dostępność – Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi