Aktualności

Sobota Informacyjna w Wydziale Spraw Cudzoziemców 13 lipca 2024 roku

08.07.2024

W ramach Projektu nr FAMI.02.01-IZ.00-0013/24 pt. „Cudzoziemiec na Mazowszu“ dofinansowywanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2021-2027, Wydział Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zaprasza 13 lipca 2024 roku na Sobotę Informacyjną, która odbędzie się w siedzibie Wydziału, przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w Warszawie, w godzinach od 8:00 do 15:00.

2 lipca 2024 r. Brak dostępności Portalu Cudzoziemca InPol

28.06.2024

Informujemy, że we wtorek, 2 lipca 2024 roku, od godziny 16:30 nastąpi przerwa w dostępie do Portalu Cudzoziemca InPol ze względu na prowadzone prace serwisowe. Za utrudnienia przepraszamy!

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

27.06.2024

Legalny pobyt obywateli Ukrainy (i określonych członków ich rodzin), którzy w okresie od 24 lutego 2022 r. przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, został przedłużony do 30 września 2025 r. Ustawa dokonująca zmian w przepisach została ogłoszona w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie 1 lipca br.

Przedłużenie okresu legalnego pobytu

Wydłużenie do 30 września 2025 r. zawieszenia biegu terminów załatwiania spraw z zakresu legalizacji pobytu (art. 100d ust.1)

13.06.2024

Zmiany dotyczące wydłużenia do 30 września 2025 r. zawieszenia biegu terminów załatwiania spraw z zakresu legalizacji pobytu określone zostały w ustawie z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Przepisy wejdą w życie z dniem 1 lipca 2024 r. 

W związku z powyższym w okresie do 30 września 2025 r. bieg terminów na załatwienie spraw dotyczących:

1) udzielenia cudzoziemcowi:

Strony