Aktualności

Awaria Portalu Cudzoziemca inPol

08.12.2023

Informujemy, że w dniu dzisiejszym - 08.12.2023 roku, Portal Cudzoziemca inPol jest niedostępny z przyczyn technicznych. Awaria jest aktualnie usuwana przez służby IT urzędu. Przepraszamy za utrudnienia!

Soboty Informacyjne w Wydziale Spraw Cudzoziemców przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w Warszawie – Sobota Informacyjna 16 grudnia 2023 roku!

07.12.2023

Zachęcamy do udziału w najbliższym wydarzeniu, które odbędzie się 16 grudnia 2023 r. w godzinach od 8:00 do 15:00, w Wydziale Spraw Cudzoziemców przy ulicy Marszałkowskiej 3/5 w Warszawie.

Zapisy na konsultacje tygodniowe w sprawach prowadzonych przez Wydział Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5. Tydzień 18-22.12.2023 r.

07.12.2023

Zapraszamy do zapisów na konsultacje w twojej sprawie, prowadzonej przez Wydział Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie!

Zapisy telefoniczne na tydzień: 18-22.12.2023 r. ruszają od poniedziałku 11 grudnia 2023 r., w godzinach od 8:00 do 13:00, pod numerem tel. Infolinii Migrant Contact Center: (22) 695 67 73.

Harmonogram:

Dodatkowe Soboty Informacyjne w WSC przy ul. Marszałkowskiej 3/5. Sobota – 9 grudnia 2023 r.

30.11.2023

Zachęcamy do udziału w najbliższym wydarzeniu, które odbędzie się 9 grudnia 2023 r., w godzinach od 9:00 do 12:00, w Wydziale Spraw Cudzoziemców przy ulicy Marszałkowskiej 3/5 w Warszawie.

Świadczenia pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka - komunikat

15.11.2023

Informujemy, że w związku z wyczerpaniem przyznanej w 2023 r. Wojewodzie Mazowieckiemu dotacji na wypłatę świadczeń pieniężnych posiadaczom Karty Polaka zakończyło się wydawanie decyzji w sprawach dotyczących przyznania świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej posiadaczowi Karty Polaka.

Zawieszenie biegu terminów załatwiania spraw z zakresu legalizacji pobytu

15.11.2023

Od 1 stycznia 2023 r. do 4 marca 2024 r. zawieszony został bieg terminów dotyczących niektórych spraw z zakresu legalizacji pobytu cudzoziemców prowadzonych przez urzędy wojewódzkie. Skutkiem tego rozwiązania nie jest wstrzymanie prowadzenia postępowań. Nadal będą one procedowane, a nowe wnioski będą przyjmowane.

Wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy objętych ochroną czasową

15.06.2023

Legalny pobyt obywateli Ukrainy (i określonych członków ich rodzin), którzy w okresie od 24 lutego 2022 r. przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, zostanie przedłużony do 4 marca 2024 r., a w niektórych przypadkach do 31 sierpnia lub 30 września 2024 r. Ustawa dokonująca zmian w aktualnych przepisach została ogłoszona w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie 27 czerwca br.

Obywatelu Ukrainy, szukając pomocy korzystaj ze sprawdzonych instytucji!

15.05.2023

Istnieje wiele instytucji, które oferują wsparcie obywatelom Ukrainy uciekającym przed konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Nie wszystkie te instytucje są godne zaufania. Zachęcamy do korzystania z doradztwa w punktach prowadzonych przez oficjalne organizacje i instytucje, aby nie dać się oszukać. Takim miejscem jest Punkt Informacyjno-Doradczy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Nowy wzór wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji

15.05.2023

Od 5 maja 2023 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń. Aktualny formularz określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Nowe rozporządzenie zmienia jedynie wzór wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń. Bez zmian względem dotychczasowego stanu prawnego pozostanie wzór samego zaproszenia, jak również brzmienie przepisów regulujących wysokość środków, które powinien posiadać zapraszający.

Wzór wniosku można pobrać poniżej.

Podstawa prawna

Zezwolenia na pobyt czasowy dla obywateli Ukrainy posiadających PESEL UKR pracujących i prowadzących działalność gospodarczą w Polsce

31.03.2023

Jeżeli przyjechałeś do Polski w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie i posiadasz numer PESEL ze statusem UKR oraz zamierzasz przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące a głównym celem Twojego pobytu w Polsce jest:

  • wykonywanie pracy
  • prowadzenie działalności gospodarczej
  • wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

od 1 kwietnia 2023r. możesz ubiegać się o udzielenie:

Strony