Aktualności

Zmiana sposobu zapisów na złożenie wniosku o pobyt czasowy - od 12.04.2024 roku

11.04.2024

Od 12 kwietnia 2024 r. zmieniamy formułę zapisów służącą umówieniu się na złożenie wniosku o pobyt czasowy.
 

Aby zarezerwować wizytę w urzędzie - wypełnij poniższy formularz zgłoszeniowy i wskaż w nim obowiązkowo zgodnie z regulaminem zapisów WSC numer identyfikacyjny wniosku wypełnionego w systemie MOS oraz w systemie inPOL

Do dokonania rezerwacji niezbędne jest wypełnienie wniosku w systemie MOS i inPOL.

Wydłużenie do 30 czerwca 2024 r. zawieszenia biegu terminów załatwiania spraw z zakresu legalizacji pobytu (art. 100d ust.1)

27.02.2024

Zmiany dotyczące wydłużenia do 30 czerwca 2024 r. zawieszenia biegu terminów załatwiania spraw z zakresu legalizacji pobytu określone zostały w ustawie z dnia 9 lutego 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym w okresie do 30 czerwca 2024 r. bieg terminów na załatwienie spraw dotyczących:

1) udzielenia cudzoziemcowi:

Wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy objętych ochroną czasową do 30 czerwca 2024 r.

27.02.2024

Legalny pobyt obywateli Ukrainy (i określonych członków ich rodzin), którzy w okresie od 24 lutego 2022 r. przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, został przedłużony do 30 czerwca 2024 r. Ustawa dokonująca zmian w aktualnych przepisach została ogłoszona w Dzienniku Ustaw i weszła w życie 22 lutego br.

Ponadto, w mocy pozostają przepisy prawa zawarte w art. 2 ust. 10 i 11 wspomnianej ustawy, które dodatkowo przedłużają okres uznawanego za legalny pobytu:

Zawieszenie działania chatu na stronie internetowej Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

22.01.2024

Informujemy, że ze względów technicznych, od 22 stycznia 2024 roku zostaje zawieszony do odwołania chat obsługiwany na stronie internetowej Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Za utrudnienia przepraszamy.

Świadczenia pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka - komunikat

16.01.2024

Informujemy, że w dniu 15 stycznia 2024 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił w Biuletynie Informacji Publicznej informację o wstrzymaniu rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego z terminem wypłaty przypadającym na dany rok do czasu zabezpieczenia w ustawie budżetowej środków na ich wypłatę. Zatem na podstawie art. 24 c ust. 2 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (t. j.: Dz. U. 2023 r. poz. 192 z późn.

Nowy wzór wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji

15.05.2023

Od 5 maja 2023 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń. Aktualny formularz określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Nowe rozporządzenie zmienia jedynie wzór wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń. Bez zmian względem dotychczasowego stanu prawnego pozostanie wzór samego zaproszenia, jak również brzmienie przepisów regulujących wysokość środków, które powinien posiadać zapraszający.

Wzór wniosku można pobrać poniżej.

Podstawa prawna

Zezwolenia na pobyt czasowy dla obywateli Ukrainy posiadających PESEL UKR pracujących i prowadzących działalność gospodarczą w Polsce

31.03.2023

Jeżeli przyjechałeś do Polski w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie i posiadasz numer PESEL ze statusem UKR oraz zamierzasz przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące a głównym celem Twojego pobytu w Polsce jest:

  • wykonywanie pracy
  • prowadzenie działalności gospodarczej
  • wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

od 1 kwietnia 2023r. możesz ubiegać się o udzielenie:

Дія пл (Diia.pl)

31.03.2023

mObywatel i документ Дія пл - це простий спосіб ідентифікувати себе (показати дані) практично в кожній життєвій ситуації.

Diia.pl – elektroniczny dokument wydawany obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli granicę polsko-ukraińską po 24 lutego 2022 r. został dodany do katalogu dokumentów pobytowych. Razem z ważnym dokumentem podróży (np. paszportem), uprawnia do przekraczania polskich granic. Umożliwia także swobodne przemieszczanie się w ramach strefy Schengen.

Nowy wzór wniosku o wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

22.03.2023

Od 1 stycznia 2023 r. obywatele Białorusi, którzy otrzymali zezwolenie na pobyt czasowy dla osób przebywających w Polsce na podstawie tzw. wizy humanitarnej, mogą uzyskać polski dokument podróży dla cudzoziemca. W dniu 21 marca br. wszedł w życie nowy wzór wniosku w tej sprawie.

Wprowadzone 1 stycznia 2023 r. zmiany umożliwiają wydawanie polskich dokumentów podróży dla cudzoziemca, osobom które uzyskały zezwolenie na pobyt czasowy zgodnie z art. 186 ust. 1 pkt 9 ustawy o cudzoziemcach.

Strony