Aktualności

Дія пл (Diia.pl)

31.03.2023

mObywatel i документ Дія пл - це простий спосіб ідентифікувати себе (показати дані) практично в кожній життєвій ситуації.

Diia.pl – elektroniczny dokument wydawany obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli granicę polsko-ukraińską po 24 lutego 2022 r. został dodany do katalogu dokumentów pobytowych. Razem z ważnym dokumentem podróży (np. paszportem), uprawnia do przekraczania polskich granic. Umożliwia także swobodne przemieszczanie się w ramach strefy Schengen.

Nowy wzór wniosku o wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

22.03.2023

Od 1 stycznia 2023 r. obywatele Białorusi, którzy otrzymali zezwolenie na pobyt czasowy dla osób przebywających w Polsce na podstawie tzw. wizy humanitarnej, mogą uzyskać polski dokument podróży dla cudzoziemca. W dniu 21 marca br. wszedł w życie nowy wzór wniosku w tej sprawie.

Wprowadzone 1 stycznia 2023 r. zmiany umożliwiają wydawanie polskich dokumentów podróży dla cudzoziemca, osobom które uzyskały zezwolenie na pobyt czasowy zgodnie z art. 186 ust. 1 pkt 9 ustawy o cudzoziemcach.

Punkt Informacyjno-Doradczy dla obywateli Ukrainy w Warszawie

10.02.2023

Punkt działa w ramach projektu nr 13/14-2022/OG-FAMI pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb wynikających z masowego napływu obywateli państw trzecich spowodowanego wojną w Ukrainie” współfinansowanego z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Projekt realizowany jest we współpracy z organizacjami pozarządowymi: Fundacją dla Migrantów DOBRY START im. A. G. Farah oraz Fundacją Nauki Języków Obcych Linguae Mundi. 

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

30.01.2023

W dniu 28 stycznia 2023 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 185). Przepisy regulują m.in. kwestie dotyczące zasad pobytu obywateli Ukrainy w Polsce.

Ustawa obowiązuje od dnia następującego po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, przy czym szereg jej przepisów wejdzie w życie w innych datach.

Ustanowienie 30-dniowego terminu na złożenie wniosku o nadanie numeru PESEL

Nowy punkt obsługi cudzoziemców przy Al. Jerozolimskich 28 w Warszawie

29.09.2022

W celu zwiększenia dostępności usług dla cudzoziemców uruchomiliśmy dodatkowy punkt przyjmowania wniosków przy Al. Jerozolimskich 28 w Warszawie.

Zapisy na wizyty są możliwe za pośrednictwem Portalu Cudzoziemca inPOL
Po wypełnieniu wniosku należy wybrać odpowiednią kolejkę:

Zasady składania dokumentów w biurze podawczym

07.09.2022

Jeśli chcesz złożyć dokumenty w biurze podawczym zarezerwuj wizytę przez Platformę e-usług.  

W kalendarzu znajdziesz kolejkę oznaczoną symbolem A.  

  • A - Biuro Podawcze WSC ( maksymalnie do 8 spraw )
Przypominamy, że pracownicy biura podawczego nie poświadczają kopii dokumentów za zgodność z oryginałem.

Składane dokumenty powinny być:

Szczególne regulacje dotyczące pobytu obywateli Białorusi będących kierowcami w transporcie drogowym

18.08.2022

Od 18 sierpnia 2022 r. obowiązują szczególne regulacje zapewniające przedłużenie uprawnień pobytowych oraz określonych dokumentów obywateli Białorusi, którzy wykonują transport drogowy lub niezarobkowy przewóz drogowy na rzecz przewoźników drogowych lub przedsiębiorców mających siedzibę na terytorium Polski.

Komunikat w sprawie składania wniosków o przyznanie Karty Polaka w MUW

01.08.2022

Od 01 sierpnia 2022 r. obywatele Ukrainy, Białorusi i Federacji Rosyjskiej, podlegający przepisom ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka mogą składać wnioski o przyznanie Karty Polaka w każdym urzędzie wojewódzkim w Polsce, zgodnie z miejscem ich pobytu w Polsce. 

Nowe zezwolenie na pobyt czasowy dla Białorusinów posiadających tzw. wizy humanitarne

08.07.2022

W dniu 9 lipca 2022 r. wejdzie w życie rozporządzenie*, które pozwoli obywatelom Białorusi ubiegać się o nowy rodzaj zezwolenia na pobyt czasowy**. Jest ono dedykowane osobom, które przebywają na terytorium Polski na podstawie wiz krajowych wydanych w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe (z oznaczeniem „D 21” na naklejce wizowej)***.

Strony