Czy do wniosków wysłanych przez ePUAP, w momencie otrzymania wezwań na uzupełnienie braków formalnych, musimy również uzupełnić wnioski w MOS?

Dodano: 17.04.2024

Do wszystkich wniosków, które zostały już złożone, bez względu na ścieżkę złożenia, absolutnie NIE NALEŻY dostarczać wniosku wygenerowanego z systemu MOS. Może to spowodować nieścisłości w terminach złożenia wniosku i w konsekwencji wywołać niekorzystne skutki dla Cudzoziemca.

Wnioski wygenerowane w systemie MOS mają na celu przyspieszenie procedury rejestracji wniosku przez pracowników Urzędu.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi