Odciski palców/złożenie odcisków palców/dane biometryczne

Odciski linii papilarnych pobierane przy ubieganiu się o zezwolenie na pobyt czasowy/pobyt stały/pobyt rezydenta długoterminowego UE/wymianę karty pobytu/kartę pobytową dla członka rodziny obywatela UE/karty stałego pobytu dla członka rodziny obywatela UE, od cudzoziemców w wieku powyżej 6 lat. Od 01.01.2021 r. wymóg ten dotyczy również wniosków składanych przez obywateli ZK i członków rodziny obywateli ZK. To jeden z tzw. wymogów formalnych, którego brak uniemożliwia rozpoczęcie postępowania. Odciski palców pobierane są podczas przyjęcia wniosku, jeśli składasz go osobiście. W przypadku wysłania wniosku pocztą, będziesz musiał przyjść do urzędu, aby  je uzupełnić. Odciski linii papilarnych pobierane są za pomocą urządzenia do elektronicznego pobierania odcisków. Pobrane dane zapisane są w karcie pobytu, którą otrzymasz po uzyskaniu zezwolenia na pobyt i służą do identyfikacji posiadacza. Złożenie odcisków palców przez osoby w wieku powyżej 6 lat jest czynnością niezbędną do wszczęcia postępowania.

 

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi