Braki formalne/Brak formalny/Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych/Procedura oceny formalnej wniosku

Dokumenty, bez których nie możemy wszcząć postępowania, czyli rozpatrywać Twojego wniosku np. wypełniony i podpisany formularz wniosku, fotografie, okazany oryginał paszportu itp. Musisz je uzupełnić, żeby otrzymać pieczątkę w paszporcie. Ocena formalna wniosku to wstępny etap całej procedury, sprawdzamy wtedy złożone przez Ciebie dokumenty. Jeśli Twój wniosek zawiera braki formalne, wyślemy do Ciebie pismo o ich uzupełnienie i wyznaczymy termin, w którym będziesz mógł je uzupełnić. Jeśli nie uzupełnisz dokumentów, o które zostaniesz poproszony, Twój wniosek nie będzie rozpatrywany - zostanie pozostawiony bez rozpoznania. Jeśli Twój wniosek nie zawiera braków formalnych lub zostaną one przez Ciebie uzupełnione, złożone przez Ciebie dokumenty zostaną zweryfikowane pod kątem możliwości udzielenia zezwolenia na pobyt w Polsce.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi