Wszczęcie postępowania

Postępowanie w sprawie legalizacji pobytu wszczynane jest co do zasady w dniu złożenia przez ciebie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt w Polsce. Jeśli twój wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki te zostaną przez ciebie uzupełnione, otrzymasz informację o rozpoczęciu postępowania oraz o terminie rozpatrzenia twojej sprawy.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi