Sprawdź czy potrzebujesz informację starosty

W niektórych przypadkach możesz zostać zwolniony z obowiązku przedłożenia tego dokumentu. W każdym województwie lista zawodów zwolnionych z konieczności uzyskania informacji starosty jest inna. Sprawdź czy zawód, który wykonujesz znajduje się na poniższej liście:

Zawody zwolnione na podstawie rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego

 • Blacharz budowlany (721302)
 • Dekarz (712101)
 • Murarz (711202)
 • Tynkarz (712303)
 • Ślusarz (722204)
 • Spawacz (721204)
 • Fizjoterapeuta (229201)
 • Magazynier (432103)
 • Kierowca ciągnika siodłowego (833202)
 • Kierowca samochodu ciężarowego (833203)
 • Mechanik pojazdów samochodowych (723103)
 • Piekarz (751204)
 • Opiekun osoby starszej (341202)
 • Asystent osoby niepełnosprawnej (341201)
 • Pomoc domowa (911101)
 • Cieśle i stolarze budowlani (7115)
  • 711501  cieśla
  • 711502  cieśla szalunkowy
  • 711503  stolarz budowlany
  • 711504  szkutnik
  • 711590  pozostali cieśle i stolarze budowlani
 • Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych (8342)
  • 834201  mechanik maszyn i urządzeń drogowych
  • 834202  operator maszyn drogowych
  • 834203  operator maszyn i sprzętu torowego
  • 834204  operator sprzętu ciężkiego
  • 834205  operator koparki
  • 834206  operator koparko ładowarki
  • 834207  operator ładowarki
  • 834208  operator spycharki
  • 834290  pozostali operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych
 • Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani (7129)
  • 712901  monter płyt kartonowo - gipsowych
  • 712902  monter systemów suchej zabudowy
  • 712904  technolog robót wykończeniowych w budownictwie
  • 712905  monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
  • 712906  monter stolarki budowlanej
  • 712990  pozostali robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
 • Nauczyciele kształcenia zawodowego (2320)
  • 232001  nauczyciel/instruktor praktycznej nauki zawodu
  • 232002  nauczyciel przedmiotów zawodowych artystycznych
  • 232003  nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych
  • 232004  nauczyciel przedmiotów zawodowych medycznych
  • 232005  nauczyciel przedmiotów zawodowych rolniczych i leśnych
  • 232006  nauczyciel przedmiotów zawodowych technicznych
  • 232007  nauczyciel przedmiotów zawodowych turystycznych
  • 232090  pozostali nauczyciele kształcenia zawodowego
 • Położne (223)
  • 2231  położne bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
  • 223101  położna
  • 2232  położne z tytułem specjalisty
  • 223201  położna - specjalista organizacji i zarządzania
  • 223202  położna - specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego
  • 223203  położna - specjalista pielęgniarstwa ginekologicznego
  • 223204  położna - specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego
  • 223205  położna - specjalista pielęgniarstwa położniczego
  • 223206  położna - specjalista pielęgniarstwa rodzinnego
  • 223207  położna - specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
  • 223208  położna - specjalista pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego
  • 223290  pozostałe położne z tytułem specjalisty
 • Pielęgniarki (222)
  • 2221  pielęgniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
  • 222101  pielęgniarka
  • 2222  pielęgniarki z tytułem specjalisty
  • 222201  pielęgniarka - specjalista organizacji i zarządzania
  • 222202  pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
  • 222203  pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
  • 222204  pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa diabetologicznego
  • 222205  pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego
  • 222206  pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego
  • 222207  pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego
  • 222208  pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa nefrologicznego
  • 222209  pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego
  • 222210  pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa neurologicznego
  • 222211  pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
  • 222212  pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa operacyjnego
  • 222213  pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej
  • 222214  pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej
  • 222215  pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego
  • 222216  pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego
  • 222217  pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa ratunkowego
  • 222218  pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa rodzinnego
  • 222219  pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania
  • 222220  pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących
  • 222221  pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa zachowawczego / internistycznego
  • 222222  pielęgniarka - specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
  • 222290  pozostałe pielęgniarki z tytułem specjalisty
 • Lekarze (221)
  • 2211  lekarze bez specjalizacji, w trakcie specjalizacji lub ze specjalizacją I stopnia
  • 221101  lekarz
  • 221102  lekarz ze specjalizacją I stopnia
  • 2212  lekarze specjaliści (ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty)
  • 221201  lekarz - specjalista alergologii
  • 221202  lekarz - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
  • 221203  lekarz - specjalista angiologii
  • 221204  lekarz - specjalista audiologii i foniatrii
  • 221205  lekarz - specjalista balneologii i medycyny fizykalnej
  • 221206  lekarz - specjalista chirurgii dziecięcej
  • 221207  lekarz - specjalista chirurgii klatki piersiowej
  • 221208  lekarz - specjalista chirurgii naczyniowej
  • 221209  lekarz - specjalista chirurgii ogólnej
  • 221210  lekarz - specjalista chirurgii onkologicznej
  • 221211  lekarz - specjalista chirurgii plastycznej
  • 221212  lekarz - specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej
  • 221213  lekarz - specjalista chorób płuc
  • 221214  lekarz - specjalista chorób wewnętrznych
  • 221215  lekarz - specjalista chorób zakaźnych
  • 221216  lekarz - specjalista dermatologii i wenerologii
  • 221217  lekarz - specjalista diabetologii
  • 221218  lekarz - specjalista diagnostyki laboratoryjnej
  • 221219  lekarz - specjalista endokrynologii
  • 221220  lekarz - specjalista epidemiologii
  • 221221  lekarz - specjalista farmakologii klinicznej
  • 221222  lekarz - specjalista gastroenterologii
  • 221223  lekarz - specjalista genetyki klinicznej
  • 221224  lekarz - specjalista geriatrii
  • 221225  lekarz - specjalista ginekologii onkologicznej
  • 221226  lekarz - specjalista hematologii
  • 221227  lekarz - specjalista hipertensjologii
  • 221228  lekarz - specjalista immunologii klinicznej
  • 221229  lekarz - specjalista kardiochirurgii
  • 221230  lekarz - specjalista kardiologii
  • 221231  lekarz - specjalista kardiologii dziecięcej
  • 221232  lekarz - specjalista medycyny nuklearnej
  • 221233  lekarz - specjalista medycyny paliatywnej
  • 221234  lekarz - specjalista medycyny pracy
  • 221235  lekarz - specjalista medycyny ratunkowej
  • 221236  lekarz - specjalista medycyny rodzinnej
  • 221237  lekarz - specjalista medycyny sądowej
  • 221238  lekarz - specjalista medycyny sportowej
  • 221239  lekarz - specjalista medycyny transportu
  • 221240  lekarz - specjalista mikrobiologii lekarskiej
  • 221241  lekarz - specjalista nefrologii
  • 221242  lekarz - specjalista neonatologii
  • 221243  lekarz - specjalista neurochirurgii
  • 221244  lekarz - specjalista neurologii
  • 221245  lekarz - specjalista neurologii dziecięcej
  • 221246  lekarz - specjalista neuropatologii
  • 221247  lekarz - specjalista okulistyki
  • 221248  lekarz - specjalista onkologii i hematologii dziecięcej
  • 221249  lekarz - specjalista onkologii klinicznej
  • 221250  lekarz - specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
  • 221251  lekarz - specjalista otorynolaryngologii
  • 221252  lekarz - specjalista otorynolaryngologii dziecięcej
  • 221253  lekarz - specjalista patomorfologii
  • 221254  lekarz - specjalista pediatrii
  • 221255  lekarz - specjalista położnictwa i ginekologii
  • 221256  lekarz - specjalista psychiatrii
  • 221257  lekarz - specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży
  • 221258  lekarz - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
  • 221259  lekarz - specjalista radioterapii onkologicznej
  • 221260  lekarz - specjalista rehabilitacji medycznej
  • 221261  lekarz - specjalista reumatologii
  • 221262  lekarz - specjalista seksuologii
  • 221263  lekarz - specjalista toksykologii klinicznej
  • 221264  lekarz - specjalista transfuzjologii klinicznej
  • 221265  lekarz - specjalista transplantologii klinicznej
  • 221266  lekarz - specjalista urologii
  • 221267  lekarz - specjalista urologii dziecięcej
  • 221268  lekarz - specjalista zdrowia publicznego
  • 221269  lekarz - specjalista chorób płuc dzieci
  • 221270  lekarz - specjalista endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości
  • 221271  lekarz - specjalista endokrynologii i diabetologii dziecięcej
  • 221272  lekarz - specjalista gastroenterologii dziecięcej
  • 221273  lekarz - specjalista intensywnej terapii
  • 221274  lekarz - specjalista medycyny lotniczej
  • 221275  lekarz - specjalista medycyny morskiej i tropikalnej
  • 221276  lekarz - specjalista nefrologii dziecięcej
  • 221277  lekarz - specjalista pediatrii metabolicznej
  • 221278  lekarz - specjalista perinatologii
  • 221290  pozostali lekarze specjaliści

Zawody zwolnione na podstawie rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

 • administratorzy systemów komputerowych (2522)
  • 252201 Administrator systemów komputerowych
  • 252202 Administrator zintegrowanych systemów zarządzania
  • 252290 Pozostali administratorzy systemów komputerowych
 • analitycy systemów komputerowych (2511)
  • 251101 Analityk systemów teleinformatycznych
  • 251102 Konsultant do spraw systemów teleinformatycznych
  • 251190 Pozostali analitycy systemów komputerowych
  • 251103 Projektant / architekt systemów teleinformatycznych
 • analitycy systemów komputerowych i programiści gdzie indziej niesklasyfikowani (2519)
  • 251901 Informatyk medyczny
  • 251990 Pozostali analitycy systemów komputerowych i programiści gdzie indziej niesklasyfikowani
  • 325190 Pozostali asystenci dentystyczni
  • 251905 Specjalista systemów rozpoznawania mowy
  • 251902 Specjalista zastosowań informatyki
  • 251903 Tester oprogramowania komputerowego
  • 251904 Tester systemów teleinformatycznych
 • asystent osoby niepełnosprawnej (341201)
 • betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni (7114)
  • 711401 Betoniarz
  • 711402 Betoniarz-zbrojarz
  • 817114 Operator urządzeń warzelni
  • 711403 Palowniczy
  • 711490 Pozostali betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni
  • 711404 Zbrojarz
 • cieśle i stolarze budowlani (7115)
  • 711501 Cieśla
  • 711502 Cieśla szalunkowy
  • 711590 Pozostali cieśle i stolarze budowlani
  • 711503 Stolarz budowlany
  • 711504 Szkutnik
 • dekarze (712101)
 • elektrycy budowlani i pokrewni (7411)
  • 741101 Elektromonter instalacji elektrycznych
  • 741102 Elektromonter reklam świetlnych
  • 741103 Elektryk
  • 741104 Elektryk budowlany
  • 741105 Monter instalacji fotowoltaicznych
  • 741190 Pozostali elektrycy budowlani i pokrewni
 • Inżynier technologii betonów (214912)
 • Inżynier technologii szkła (214916)
 • Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji (2141)
  • 214111  Główny technolog
  • 214101  Inżynier normowania pracy
  • 214102  Inżynier organizacji i planowania produkcji
  • 214103  Inżynier utrzymania ruchu
  • 214104  Inżynier zaopatrzenia, transportu i magazynowania
  • 214105  Konsultant komitetu technicznego
  • 214107  Normalizator
  • 214190  Pozostali inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji
  • 214108  Specjalista do spraw audytu zabezpieczenia
  • 214109  Specjalista kontroli jakości
  • 214110  Towaroznawca
 • Inżynierowie elektrycy (2151)
  • 215101  Inżynier elektroenergetyk
  • 215102  Inżynier elektroenergetyk kolejowych sieci i podstacji trakcyjnych
  • 215103  Inżynier elektryk
  • 215104  Inżynier elektryk automatyk
  • 215105  Inżynier techniki świetlnej
  • 215106  Inżynier urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  • 215190  Pozostali inżynierowie elektrycy
 • kierowca autobusu (833101)
 • kierowcy samochodów ciężarowych  (8332)
  • 833201 Kierowca autocysterny
  • 833202 Kierowca ciągnika siodłowego
  • 833203 Kierowca samochodu ciężarowego
  • 833290 Pozostali kierowcy samochodów ciężarowych
 • lekarze specjaliści (ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty) (2212)
  • 221201  Lekarz – specjalista alergologii
  • 221202  Lekarz – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
  • 221203  Lekarz – specjalista angiologii
  • 221204  Lekarz – specjalista audiologii i foniatrii
  • 221205  Lekarz – specjalista balneologii i medycyny fizykalnej
  • 221206  Lekarz – specjalista chirurgii dziecięcej
  • 221207  Lekarz – specjalista chirurgii klatki piersiowej
  • 221208  Lekarz – specjalista chirurgii naczyniowej
  • 221209  Lekarz – specjalista chirurgii ogólnej
  • 221210  Lekarz – specjalista chirurgii onkologicznej
  • 221211  Lekarz – specjalista chirurgii plastycznej
  • 221212  Lekarz – specjalista chirurgii szczękowo-twarzowe
  • 221213  Lekarz – specjalista chorób płuc
  • 221269  Lekarz – specjalista chorób płuc dzieci
  • 221214  Lekarz – specjalista chorób wewnętrznych
  • 221215  Lekarz – specjalista chorób zakaźnych
  • 221216  Lekarz – specjalista dermatologii i wenerologii
  • 221217  Lekarz – specjalista diabetologii
  • 221218  Lekarz – specjalista diagnostyki laboratoryjnej
  • 221219  Lekarz – specjalista endokrynologii
  • 221270  Lekarz – specjalista endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości
  • 221271  Lekarz – specjalista endokrynologii i diabetologii dziecięcej
  • 221220  Lekarz – specjalista epidemiologii
  • 221221  Lekarz – specjalista farmakologii klinicznej
  • 221222  Lekarz – specjalista gastroenterologii
  • 221272  Lekarz – specjalista gastrologii dziecięcej
  • 221223  Lekarz – specjalista genetyki klinicznej
  • 221224  Lekarz – specjalista geriatrii
  • 221225  Lekarz – specjalista ginekologii onkologicznej
  • 221226  Lekarz – specjalista hematologii
  • 221227  Lekarz – specjalista hipertensjologii
  • 221228  Lekarz – specjalista immunologii klinicznej
  • 221273  Lekarz – specjalista intensywnej terapii
  • 221229  Lekarz – specjalista kardiochirurgii
  • 221230  Lekarz – specjalista kardiologii
  • 221231  Lekarz – specjalista kardiologii dziecięcej
  • 221274  Lekarz – specjalista medycyny lotniczej
  • 221275  Lekarz – specjalista medycyny morskiej i tropikalnej
  • 221232  Lekarz – specjalista medycyny nuklearnej
  • 221233  Lekarz – specjalista medycyny paliatywnej
  • 221234  Lekarz – specjalista medycyny pracy
  • 221235  Lekarz – specjalista medycyny ratunkowej
  • 221236  Lekarz – specjalista medycyny rodzinnej
  • 221237  Lekarz – specjalista medycyny sądowej
  • 221238  Lekarz – specjalista medycyny sportowej
  • 221239  Lekarz – specjalista medycyny transportu
  • 221240  Lekarz – specjalista mikrobiologii lekarskiej
  • 221241  Lekarz – specjalista nefrologii
  • 221276  Lekarz – specjalista nefrologii dziecięcej
  • 221242  Lekarz – specjalista neonatologii
  • 221243  Lekarz – specjalista neurochirurgii
  • 221244  Lekarz – specjalista neurologii
  • 221245  Lekarz – specjalista neurologii dziecięcej
  • 221246  Lekarz – specjalista neuropatologii
  • 221247  Lekarz – specjalista okulistyki
  • 221248  Lekarz – specjalista onkologii i hematologii dziecięcej
  • 221249  Lekarz – specjalista onkologii klinicznej
  • 221250  Lekarz – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
  • 221251  Lekarz – specjalista otorynolaryngologii
  • 221252  Lekarz – specjalista otorynolaryngologii dziecięcej
  • 221253  Lekarz – specjalista patomorfologii
  • 221254  Lekarz – specjalista pediatrii
  • 221277  Lekarz – specjalista pediatrii metabolicznej
  • 221278  Lekarz – specjalista perinatologii
  • 221255  Lekarz – specjalista położnictwa i ginekologii
  • 221256  Lekarz – specjalista psychiatrii
  • 221257  Lekarz – specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży
  • 221258  Lekarz – specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
  • 221259  Lekarz – specjalista radioterapii onkologicznej
  • 221260  Lekarz – specjalista rehabilitacji medycznej
  • 221261  Lekarz – specjalista reumatologii
  • 221262  Lekarz – specjalista seksuologii
  • 221263  Lekarz – specjalista toksykologii klinicznej
  • 221264  Lekarz – specjalista transfuzjologii klinicznej
  • 221265  Lekarz – specjalista transplantologii klinicznej
  • 221266  Lekarz – specjalista urologii
  • 221267  Lekarz – specjalista urologii dziecięcej
  • 221268  Lekarz – specjalista zdrowia publicznego
 • malarze budowlani i pokrewni (7131)
  • 713102 Malarz budowlany
  • 713101 Malarz-tapeciarz
  • 713190 Pozostali malarze i pokrewni
  • 713104 Szpachlarz
  • 713105 Tapeciarz
 • maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni (8343)
  • 834301 Maszynista doku
  • 834302 Maszynista górniczych maszyn wyciągowych
  • 834303 Maszynista kolei linowych, wyciągów narciarskich i zjeżdżalni grawitacyjnych
  • 834304 Maszynista obsługujący urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników
  • 834305 Maszynista specjalistycznych dźwignic kolejowych
  • 834306 Operator dźwignic linotorowych
  • 834308 Operator mostu zwodzonego
  • 834309 Operator przenośników
  • 834310 Operator przenośników taśmowych
  • 834311 Operator suwnic (suwnicowy)
  • 834312 Operator śluzy, jazu, zapory i pompowni
  • 834313 Operator urządzeń ładunkowych silosu
  • 834314 Operator wieżowy przenośnika taśmowego
  • 834315 Operator wywrotnic wagonowych
  • 834316 Operator żurawia jezdniowego
  • 834317 Operator żurawia wieżowego
  • 834307 Operator-mechanik wyciągarki szybowcowej
  • 834390 Pozostali maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni
 • monterzy izolacji (7124)
  • 712401 Monter izolacji budowlanych
  • 712402 Monter izolacji chemoodpornych i antykorozyjnych
  • 712403 Monter izolacji przemysłowych
  • 712490 Pozostali monterzy izolacji
  • 712404 Termoizoler
 • murarze i pokrewni (7112)
  • 711205 Brukarz
  • 711201 Monter kamiennych elementów budowlanych
  • 711202 Murarz
  • 711204 Murarz-tynkarz
  • 817112 Operator urządzeń rębalni drewna
  • 711290 Pozostali murarze i pokrewni
  • 711203 Zdun
 • operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych (8342)
  • 834201 Mechanik maszyn i urządzeń drogowych
  • 834205 Operator koparki
  • 834206 Operator koparko-ładowarki
  • 834207 Operator ładowarki
  • 834202 Operator maszyn drogowych
  • 834203 Operator maszyn i sprzętu torowego
  • 834204 Operator sprzętu ciężkiego
  • 834208 Operator spycharki
  • 834290 Pozostali operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych
 • opiekun osoby starszej (341202)
 • opiekun w domu pomocy społecznej (341203)
 • pielęgniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji (2221)
  • 222101 Pielęgniarka
  • 222210 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa neurologicznego
  • 222211 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
  • 222212 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa operacyjnego
  • 222213 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej
  • 222214 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej
  • 222215 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego
  • 222216 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego
  • 222217 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa ratunkowego
  • 222218 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa rodzinnego
  • 222219 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania
 • pielęgniarki z tytułem specjalisty (2222)
  • 222201 Pielęgniarka – specjalista organizacji i zarządzania
  • 222202 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
  • 222203 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
  • 222204 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa diabetologicznego
  • 222205 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego
  • 222206 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego
  • 222207 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego
  • 222208 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa nefrologicznego
  • 222209 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego
  • 222210 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa neurologicznego
  • 222211 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
  • 222212 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa operacyjnego
  • 222213 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej
  • 222214 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej
  • 222215 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego
  • 222216 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego
  • 222217 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa ratunkowego
  • 222218 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa rodzinnego
  • 222219 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania
  • 222220 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących
  • 222221 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
  • 222222 Pielęgniarka – specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
  • 222290 Pozostałe pielęgniarki z tytułem specjalisty
 • posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy (7122)
  • 712201 Cykliniarz
  • 712202 Glazurnik
  • 712203 Parkieciarz
  • 712204 Posadzkarz
  • 712290 Pozostali posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy
 • programiści aplikacji (2514)
  • 251490 Pozostali programiści aplikacji
  • 251401 Programista aplikacji
  • 251402 Programista aplikacji mobilnych
 • projektanci aplikacji sieciowych i multimediów (2513)
  • 251301 Architekt stron internetowych
  • 251390 Pozostali projektanci aplikacji sieciowych i multimediów
  • 251302 Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych
  • 251303 Specjalista do spraw rozwoju stron internetowych
 • projektanci i administratorzy baz danych (2521)
  • 252101 Administrator baz danych
  • 252102 Analityk baz danych
  • 252190 Pozostali projektanci i administratorzy baz danych
  • 252103 Projektant baz danych
 • robotnicy budowy dróg (7116)
  • 711602 Dróżnik obchodowy
  • 711603 Monter nawierzchni kolejowej
  • 711690 Pozostali robotnicy budowy dróg
  • 711605 Toromistrz
  • 711606 Układacz nawierzchni drogowych
 • ślusarze i pokrewni (7222)
  • 722201 Eguterzysta
  • 722202 Płatnerz
  • 722290 Pozostali ślusarze i pokrewni
  • 722203 Rusznikarz
  • 722204 Ślusarz
  • 722205 Ślusarz galanterii metalowej
  • 722206 Ślusarz narzędziowy
  • 722207 Traser
 • spawacze i pokrewni (7212)
  • 721201 Lutowacz
  • 721202 Operator robotów spawalniczych
  • 721203 Operator zgrzewarek
  • 721290 Pozostali spawacze i pokrewni
  • 721204 Spawacz
  • 721209 Zgrzewacz
 • specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych gdzie indziej niesklasyfikowani (2529)
  • 252990 Pozostali specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych gdzie indziej niesklasyfikowani
  • 252901 Specjalista bezpieczeństwa oprogramowania
  • 252902 Specjalista bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych
  • 252903 Specjalista do spraw systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych (2512)
  • 251290 Pozostali specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych
  • 251201 Specjalista do spraw doskonalenia i rozwoju aplikacji
  • 251202 Specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych
 • specjaliści do spraw sieci komputerowych (2523)
  • 252301 Analityk sieci komputerowych
  • 252302 Inżynier systemów i sieci komputerowych
  • 252390 Pozostali specjaliści do spraw sieci komputerowych
 • technicy budownictwa (3113)
  • 311390 Pozostali technicy elektrycy
  • 311302 Technik elektroenergetyk transportu szynowego
  • 311303 Technik elektryk
  • 311304 Technik elektryk kolejowych sieci elektroenergetycznych
  • 311305 Technik elektryk samochodowy
  • 311306 Technik elektryk urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym
  • 311307 Technik energetyk
 • technicy elektronicy i pokrewni (3114)
  • 311401 Diagnosta kolejowy
  • 311402 Instalator systemów alarmowych
  • 311403 Instalator systemów alarmowych przeciwkradzieżowych
  • 311404 Instalator systemów telewizji przemysłowej
  • 311490 Pozostali technicy elektronicy i pokrewni
  • 311406 Projektant systemów alarmowych
  • 311407 Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
  • 311408 Technik elektronik
  • 311411 Technik elektroniki i informatyki medycznej
  • 311409 Technik elektroniki medycznej
  • 311410 Technik mechatronik
  • 311412 Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej
 • tynkarze i pokrewni (7123)
  • 712304 Monter fasad
  • 712301 Monter ociepleń budynków
  • 712390 Pozostali tynkarze i pokrewni
  • 712302 Sztukator
  • 712303 Tynkarz

Zawód nie jest na liście?

Jeśli zawód nie jest umieszczony na powyższej liście sprawdź, czy kwalifikujesz się do zwolnienia z informacji starosty na poniższych warunkach:

Informacji starosty nie potrzebujesz, jeżeli jesteś:

 • obywatelem Ukrainy i przebywasz w Polsce legalnie,
 • studentem studiów stacjonarnych na polskiej uczelni,
 • absolwentem studiów stacjonarnych wyższych na polskiej uczelni,
 • absolwentem szkoły ponadpodstawowej ukończonej na terytorium Polski,
 • obywatelem Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, który wykonuje pracę na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy u tego samego pracodawcy, na tym samym stanowisku,  przez okres min. 3 miesięcy bezpośrednio przed złożeniem wniosku o pobyt czasowy i pracę, na podstawie umowy o pracę i na warunkach określonych w tym oświadczeniu (nie dotyczy pracy sezonowej),
 • nieprzerwanie i legalnie w Polsce co najmniej 3 lata przed złożeniem wniosku,
 • absolwentem uczelni polskiej lub innego państwa obszaru EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej i ukończyłeś te studia w ciągu 3 lat poprzedzających złożenie wniosku,

i złożysz dokumenty potwierdzające powyższe okoliczności,

lub:

 • bezpośrednio przed złożeniem wniosku posiadałeś zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt czasowy i pracę u tego samego pracodawcy na tym samym stanowisku lub uzyskałeś zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt czasowy i pracę u tego samego pracodawcy na tym samym stanowisku już po złożeniu wniosku i posiadasz go w dniu orzekania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

 • posiadasz Kartę Polaka,

lub będziesz pracować jako:

 • pomoc domowa lub będziesz wykonywać prace pielęgnacyjno-opiekuńcze na rzecz osób fizycznych w gospodarstwie domowym,
 • trener sportowy lub sportowiec, wykonujący pracę na rzecz klubów sportowych i innych podmiotów, których działalność statutowa obejmuje upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

 • lekarz/lekarz dentysta, odbywający szkolenie lub realizujący program specjalizacji, na podstawie przepisów w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.

Żadne z powyższych? 

Potrzebujesz informacji starosty. Otrzymasz ją w Powiatowym Urzędzie Pracy. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi