Nieprzerwany pobyt

Pobyt ma charakter nieprzerwany, jeśli jednorazowy pobyt poza granicami Polski nie był dłuższy niż 6 miesięcy jednorazowo i wszystkie pobyty poza granicami Polski nie przekroczyły łącznie 10 miesięcy. Oznacza to, że Twoje wyjazdy poza Polskę we wskazanym czasie nie powinny być dłuższe niż opisane powyżej. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki. Jeśli jesteś zatrudniony w firmie, która ma siedzibę w Polsce, a Twój wyjazd jest związany z pracą (delegacja służbowa) lub koniecznością wyjazdu z małżonkiem/rodzicem, który pracuje w Polsce, taka nieobecność w Polsce jest uzasadniona. Podobnie, jeśli studiujesz w Polsce, ale część zajęć prowadzona jest np. na innej uczelni, poza granicami Polski.  Również, jeżeli nieobecność w Polsce wywołana jest chorobą np. pobytem w szpitalu lub innymi ważnymi okolicznościami, które łącznie nie przekroczyły 6 m-cy, napisz o tym w swoim wniosku. Jeżeli odpowiednio udokumentujesz opisane okoliczności, Twój pobyt może zostać uznany za nieprzerwany, mimo dłuższych niż 10 miesięcy pobytów za granicą.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi