Legalna praca/dostęp do rynku pracy

Pełny bądź ograniczony dostęp do rynku pracy w Polsce zależy od tego, jaki posiadasz dokument zezwalający na pobyt w Polsce. Jeżeli posiadasz wizę z prawem do pracy to pracę możesz wykonywać na podstawie zarejestrowanego oświadczenia o powierzeniu pracy lub ważnego zezwolenia na pracę. Warunki wykonywania pracy muszą pokrywać się z warunkami określonymi w posiadanych przez Ciebie zezwoleniach tj. pracodawca, stanowisko, wysokość wynagrodzenia, rodzaj umowy na podstawie której pracujesz, wymiar czasu pracy. Jeżeli posiadasz zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, to możesz wykonywać pracę na warunkach określonych w tym zezwoleniu. W określonych przypadkach możesz wystąpić o zmianę zezwolenia.  Jeżeli posiadasz zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, w którym nie ma wskazanych warunków zatrudnienia ani konkretnego pracodawcy to oznacza, że masz swobodny dostęp do rynku pracy i możesz podjąć pracę w dowolnym miejscu. Inne zezwolenia, które pozwalają na pełny, nieograniczony dostęp do rynku pracy to: zezwolenie na pobyt czasowy dla członków rodzin, zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na studia, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi