Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Zezwolenie na pobyt czasowy, które udzielane jest gdy Twoim celem pobytu w Polsce jest wykonywanie pracy. Zezwolenie to uprawnia do pobytu w Polsce i do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy oraz warunkach określonych w decyzji. Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

Tematyka: 

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi