Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy

Dokument, który wraz z ważnym tytułem pobytowym np. wizą uprawnia obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy do wykonywania legalnej pracy w Polsce, na warunkach w nim określonych. Oświadczenie o powierzeniu pracy rejestrowane jest przez pracodawcę w powiatowym urzędzie pracy. Okres wykonywania pracy na podstawie oświadczenia nie może przekroczyć łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, niezależnie od liczby pracodawców.

Tematyka: 

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi