Tłumaczenie przysięgłe/Tłumaczenie dokumentów na język polski/Tłumacz przysięgły

Tłumacz przysięgły to osoba, która ma prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego potwierdzone świadectwem wydanym przez polskiego Ministra Sprawiedliwości. Polski tłumacz przysięgły sporządza i poświadcza tłumaczenia z języka obcego na język polski oraz z języka polskiego na język obcy, a także sprawdza i poświadcza tłumaczenia sporządzone przez inne osoby. Dokonuje też tłumaczenia ustnego. Lista tłumaczy przysięgłych znajduje na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi