Obywatele ZK niebędący beneficjentami Umowy Wystąpienia (nie byli w Polsce przed 2021 r.)

Jeśli wjechałeś na terytorium Polski po dniu 01.01.2021 r. w celu legalizacji swojego pobytu powinieneś złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  
Niezbędne informacje na temat zezwolenia na pobyt czasowy znajdziesz w zakładce Procedury -> Zezwolenie na pobyt czasowy.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi