Zobowiązanie do powrotu

W określonych przepisami sytuacjach np. jeśli przebywasz w Polsce nielegalnie tj. bez ważnego paszportu lub wizy, lub gdy przekroczyłeś dopuszczalny okres pobytu w ramach ruchu bezwizowego Straż Graniczna zobowiąże Cię do opuszczenia terytorium Polski. Zobowiązanie to ma formę decyzji, od której możesz się odwołać. Po otrzymaniu decyzji o zobowiązaniu do wyjazdu z Polski nie będziesz mógł ponownie przyjechać przez określony w decyzji okres.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi