Odwołanie

Wyrażenie sprzeciwu wobec decyzji urzędu, z którą się nie zgadzasz. Na złożenie odwołania masz 14 dni od momentu odebrania decyzji. Odwołanie składasz na piśmie, wymagany jest Twój podpis. Złożenie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji, co oznacza, że Twoja sprawa nie będzie zakończona do czasu jego rozpatrzenia.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi