Wydanie dokumentów (dla beneficjentów Umowy Wystąpienia, którzy nie mają dokumentu obywatela UE, a przebywali w Polsce przed dniem 01.01.2021 r.)