Adres/miejsce zamieszkania

Lokal, w którym mieszkasz w czasie pobytu w Polsce. Pamiętaj aby podać dokładny adres. Jeśli zmienisz miejsce zamieszkania, koniecznie nas o tym powiadom/poinformuj. Podanie aktualnego adresu twojego miejsca pobytu umożliwia nam kontakt z tobą w czasie rozpatrywania wniosku. Twoje miejsce zamieszkania powinno zostać potwierdzone na piśmie, przez osobę, która udostępnia ci lokal. Sprawdź, kiedy będziemy również prosić o tytuł prawny do lokalu.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi