Aktualności

Data: 18.07.202422 lipca 2024 r. zostanie uruchomiona kolejna sesja zapisów przez formularz zgłoszeniowy na złożenie wniosku o pobyt czasowy w Wydziale Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Data: 10.07.202415 lipca 2024 r. zostanie uruchomiona kolejna sesja zapisów przez formularz zgłoszeniowy na złożenie wniosku o pobyt czasowy w Wydziale Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Data: 08.07.2024 Sobota Informacyjna w Wydziale Spraw Cudzoziemców 13 lipca 2024 roku

W ramach Projektu nr FAMI.02.01-IZ.00-0013/24 pt. „Cudzoziemiec na Mazowszu“ dofinansowywanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2021-2027, Wydział Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zaprasza 13 lipca 2024 roku na Sobotę Informacyjną, która odbędzie się w siedzibie Wydziału, przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w Warszawie, w godzinach od 8:00 do 15:00.

czytaj dalej... o: Sobota Informacyjna w Wydziale Spraw Cudzoziemców 13 lipca 2024 roku

Zawieszenie biegu terminów załatwiania spraw z zakresu legalizacji

Z dniem 1 lipca 2024 roku, wydłużeniu do 30 września 2025 r. ulegnie zawieszenie biegu terminów załatwiania spraw z zakresu legalizacji pobytu (art. 100d ust.1)

Zmiany dotyczące wydłużenia do 30 września 2025 r. zawieszenia biegu terminów załatwiania spraw z zakresu legalizacji pobytu określone zostały w ustawie z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw.

Zawieszenie biegu terminów wprowadzono w związku ze znaczącym dodatkowym obciążeniem urzędów wojewódzkich w kontekście obecnego masowego napływu cudzoziemców z terytorium Ukrainy i zjawisk temu towarzyszących. Celem regulacji jest umożliwienie dostosowania procedur i funkcjonowania administracji do zaistniałej wyjątkowej sytuacji migracyjnej. Postępowania w urzędach wojewódzkich będą dalej prowadzone w sposób możliwie najbardziej sprawny.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Odszukaj swój kolor i idź jego śladem. Kliknij

Portal Cudzoziemca inPOL

Portal Cudzoziemca inPOL jest to system Wojewody Mazowieckiego za pomocą którego:

  • prawidłowo i kompletnie wypełnisz wniosek o legalizację pobytu, o obywatelstwo polskie, oraz o wydanie dokumentu podróży!

  • załączysz dokumenty istotne w twojej sprawie!

  • umówisz się na wizytę w urzędzie w celu złożenia kompletu dokumentów i oddania odcisków palców!

  • w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca sprawdzisz status swojej sprawy!

Po założeniu konta w inPOL uzyskasz dostęp do dokumentów, które w twojej sprawie zostały zgromadzone, także tych, które urząd wysłał do ciebie w trakcie prowadzonego postępowania. 

Zachęcamy do korzystania z Portalu Cudzoziemca inPOL, dzięki któremu szybciej załatwisz sprawę!

Najczęściej zadawane pytania

 

Pomoc dla obywateli Ukrainy

  1. Jeżeli jesteś obywatelem Ukrainy, opuściłeś swoją ojczyznę na skutek rosyjskiej agresji i wjechałeś na terytorium Polski po 24 lutego 2022r. śledź informacje zamieszczane na:
  2. Punkt recepcyjny w Warszawie działa na Dworcu Centralnym.
    • Wszyscy nowo przybyli uchodźcy otrzymają tam informacje na temat pomocy socjalnej i medycznej.
    • Osobom wymagającym opieki kompleksowej, zapewniany jest całodobowy, bezpłatny transport do miejsca tymczasowego zakwaterowania w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie, gdzie czeka nocleg, wyżywienie oraz całodobowa opieka medyczna.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.