Aktualności

Data: 28.02.2024Brak działania wpłatomatów w budynku Wydziału Spraw Cudzoziemców w dniach 1-7 marca 2024 roku. As of March 1 to March 7, 2024 Cash deposit machines located in the Foreigners’ Affairs Department will be out of service.

Informujemy, że od 1 do 7 marca br. w Wydziale Spraw Cudzoziemców nie będą działały wpłatomaty.

W celu sprawnej obsługi klientów, prosimy o przychodzenie do urzędu na umówioną wizytę z potwierdzeniem dokonania płatności. Jednocześnie informujemy, że na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego udostępniona jest usługa umożliwiająca dokonywanie opłat. Więcej informacji znajdziesz tutaj.  

 

czytaj dalej... o: Brak działania wpłatomatów w budynku Wydziału Spraw Cudzoziemców w dniach 1-7 marca 2024 roku. As of March 1 to March 7, 2024 Cash deposit machines located in the Foreigners’ Affairs Department will be out of service.

Data: 27.02.2024Wydłużenie do 30 czerwca 2024 r. zawieszenia biegu terminów załatwiania spraw z zakresu legalizacji pobytu (art. 100d ust.1)

Zmiany dotyczące wydłużenia do 30 czerwca 2024 r. zawieszenia biegu terminów załatwiania spraw z zakresu legalizacji pobytu określone zostały w ustawie z dnia 9 lutego 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym w okresie do 30 czerwca 2024 r. bieg terminów na załatwienie spraw dotyczących:

1) udzielenia cudzoziemcowi:

czytaj dalej... o: Wydłużenie do 30 czerwca 2024 r. zawieszenia biegu terminów załatwiania spraw z zakresu legalizacji pobytu (art. 100d ust.1)

Data: 27.02.2024Wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy objętych ochroną czasową do 30 czerwca 2024 r.

Legalny pobyt obywateli Ukrainy (i określonych członków ich rodzin), którzy w okresie od 24 lutego 2022 r. przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, został przedłużony do 30 czerwca 2024 r. Ustawa dokonująca zmian w aktualnych przepisach została ogłoszona w Dzienniku Ustaw i weszła w życie 22 lutego br.

Ponadto, w mocy pozostają przepisy prawa zawarte w art. 2 ust. 10 i 11 wspomnianej ustawy, które dodatkowo przedłużają okres uznawanego za legalny pobytu:

czytaj dalej... o: Wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy objętych ochroną czasową do 30 czerwca 2024 r.

Zawieszenie biegu terminów załatwiania spraw z zakresu legalizacji

Od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. zawieszony został bieg terminów dotyczących niektórych spraw z zakresu legalizacji pobytu cudzoziemców prowadzonych przez urzędy wojewódzkie. Skutkiem tego rozwiązania nie jest wstrzymanie prowadzenia postępowań. Nadal będą one procedowane, a nowe wnioski będą przyjmowane.

Zawieszenie biegu terminów wprowadzono w związku ze znaczącym dodatkowym obciążeniem urzędów wojewódzkich w kontekście obecnego masowego napływu cudzoziemców z terytorium Ukrainy i zjawisk temu towarzyszących. Celem regulacji jest umożliwienie dostosowania procedur i funkcjonowania administracji do zaistniałej wyjątkowej sytuacji migracyjnej. Postępowania w urzędach wojewódzkich będą dalej prowadzone w sposób możliwie najbardziej sprawny.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Odszukaj swój kolor i idź jego śladem. Kliknij

Portal Cudzoziemca inPOL

Portal Cudzoziemca inPOL jest to system Wojewody Mazowieckiego za pomocą którego:

  • prawidłowo i kompletnie wypełnisz wniosek o legalizację pobytu, o obywatelstwo polskie, oraz o wydanie dokumentu podróży!

  • załączysz dokumenty istotne w twojej sprawie!

  • umówisz się na wizytę w urzędzie w celu złożenia kompletu dokumentów i oddania odcisków palców!

  • w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca sprawdzisz status swojej sprawy!

Po założeniu konta w inPOL uzyskasz dostęp do dokumentów, które w twojej sprawie zostały zgromadzone, także tych, które urząd wysłał do ciebie w trakcie prowadzonego postępowania. 

Zachęcamy do korzystania z Portalu Cudzoziemca inPOL, dzięki któremu szybciej załatwisz sprawę!

Najczęściej zadawane pytania

 

Pomoc dla obywateli Ukrainy

  1. Jeżeli jesteś obywatelem Ukrainy, opuściłeś swoją ojczyznę na skutek rosyjskiej agresji i wjechałeś na terytorium Polski po 24 lutego 2022r. śledź informacje zamieszczane na:
  2. Punkt recepcyjny w Warszawie działa na Dworcu Centralnym.
    • Wszyscy nowo przybyli uchodźcy otrzymają tam informacje na temat pomocy socjalnej i medycznej.
    • Osobom wymagającym opieki kompleksowej, zapewniany jest całodobowy, bezpłatny transport do miejsca tymczasowego zakwaterowania w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie, gdzie czeka nocleg, wyżywienie oraz całodobowa opieka medyczna.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.