Urząd Stanu Cywilnego

To urząd, w którym dokonuje się czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu). W Urzędzie Stanu Cywilnego można uzyskać odpisy zupełne i odpisy skrócone aktów stanu cywilnego, zaświadczenia o stanie cywilnym oraz można uzupełniać akty stanu cywilnego, jeżeli nie zawierają wszystkich wymaganych danych. Wskutek transkrypcji (umiejscowienia) zagranicznego aktu stanu cywilnego można w tym urzędzie uzyskać polski akt stanu cywilnego. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może także przyjmować oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa lub oświadczenia małżonków o nazwisku ich wspólnego dziecka albo oświadczenia małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa. W wybranym Urzędzie Stanu Cywilnego można również zmienić swoje imię lub nazwisko, jeżeli jest się obywatelem polskim.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi