Tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego

Jest to obligatoryjne kryterium, które zakłada, że dana osoba musi nie tylko zajmować określony lokal (tj. fizycznie w nim przebywać), ale także jest obowiązana posiadać do niego tytuł prawny. Dokumentem potwierdzającym posiadanie tytułu prawnego do zajmowania lokalu mieszkalnego jest np. aktualna umowa najmu lokalu, akt własności mieszkania albo umowa użyczenia (w przypadku umowy użyczenia lokalu załącza się akt notarialny dotyczący użyczonego lokalu. Umowa użyczenia jest zawierana między wstępnymi, zstępnymi lub rodzeństwem).

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi