Stempel w paszporcie

Stempel w paszporcie otrzymasz, jeśli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt/przedłużenie wizy w Polsce złożyłeś w okresie legalnego pobytu i wniosek nie zawierał braków formalnych. Potwierdza on złożenie wniosku i Twój legalny pobyt w Polsce w czasie trwania postępowania w sprawie legalizacji pobytu. Stempel nie uprawnia do wjazdu na terytorium Polski ani podróżowania po krajach strefy Schengen.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi