Odmowa wszczęcia postępowania

Inaczej odmowa rozpatrywania złożonego przez ciebie wniosku. Rozstrzygnięcie kończące postępowanie w sprawie, które może być wydane w określonych przepisami przypadkach np. gdy nie jesteś uprawniony do złożenia wniosku. Odmowa wszczęcia postępowania wydawana jest w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie. W uzasadnieniu postanowienia wyjaśnimy, dlaczego złożony przez ciebie wniosek nie będzie rozpatrzony.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi