Kiedy Urząd przekaże mój wniosek do Kancelarii Prezydenta RP?

Dodano: 28.12.2022

Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego jest przekazywany Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji albo bezpośrednio do Kancelarii Prezydenta RP wraz z opinią Wojewody Mazowieckiego i kompletem dokumentów. Opinia jest przygotowywana, jeżeli do wniosku załączono wszystkie wymagane dokumenty. Jeżeli wniosek zawiera braki formalne, to wzywa się do ich usunięcia w terminie do 30 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku nieuzupełnienia braków po upływie tego terminu wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi