Czy mój polski odpis aktu urodzenia musi zawierać nazwisko rodowe mojej matki, żeby złożyć wniosek o uznanie za obywatela polskiego?

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi