Polski akt stanu cywilnego (obywatelstwo polskie)

Odpis aktu urodzenia, aktu małżeństwa lub aktu zgonu wydany przez polski Urząd Stanu Cywilnego na podstawie polskich ksiąg stanu cywilnego. Wpisy w rejestrze stanu cywilnego o urodzeniu, małżeństwie lub zgonie mogą zawierać inne późniejsze wpisy, które wpływają na treść lub ważność takiego aktu, np. w przypadku aktu urodzenia może to być późniejsza formalna zmiana danych osobowych, a w przypadku aktu małżeństwa rozwód albo zgon współmałżonka. Cudzoziemcy, którzy mają zagraniczne akty stanu cywilnego i chcą wystąpić o nabycie obywatelstwa polskiego, muszą przenieść do polskiego rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji swoje zagraniczne akty stanu cywilnego (transkrypcja aktu to inaczej jego umiejscowienie).

Tematyka: 

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi