Stabilne i regularne źródło dochodu (obywatelstwo polskie)

To aktualny i legalny tytuł pozyskiwania środków finansowych w Polsce, który musi być niezmienny przez dłuższy okres, tj. co najmniej przez ostatnie 3 miesiące. Pozyskiwanie środków finansowych musi powtarzać się w jednakowych odstępach czasu i pochodzić z określonego źródła w RP. Dokumentami potwierdzającymi stabilne i regularne źródła dochodu w Polsce są np. zaświadczenie o zatrudnieniu z wysokością wynagrodzenia wraz z aktualną umową o pracę i rozliczeniem PIT za ubiegły rok. W przypadku umów zawartych na krótki okres jest to raport RMUA wraz z umowami i rozliczeniem PIT za ubiegły rok. Właściwym dokumentem jest też zaświadczenie z urzędu gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego z podaniem jego wielkości w hektarach przeliczeniowych, a w sytuacji prowadzenia działalności gospodarczej są to dokumenty z księgowości, z których wynika, że działalność gospodarcza przynosi dochód łącznie z rozliczeniem PIT za ubiegły rok itp.

Tematyka: 

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi