Postanowienie Prezydenta RP o nadaniu lub odmowie nadania obywatelstwa polskiego

Rozstrzygnięcia dokonywane przez Prezydenta RP następują w formie postanowień, a nie decyzji administracyjnych. Rozstrzygnięcia Prezydenta w sprawach z zakresu obywatelstwa polskiego mają charakter uznaniowy, nie wymagają uzasadnienia i nie podlegają zaskarżeniu, zatem od postanowień Prezydenta RP nie można się odwołać, ani nie można zwrócić się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie tej samej sprawy. W przypadku odmowy nadania obywatelstwa polskiego można jedynie ponownie złożyć wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Tematyka: 

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi