Podpis urzędowo poświadczony

To podpis pod pismem, wnioskiem lub dokumentem, którego autentyczność nie budzi żadnych wątpliwości. Poświadczenia własnoręczności podpisu dokonuje polski notariusz, który do  pisma, wniosku albo dokumentu załącza odpowiednią klauzulę na potwierdzenie autentyczności podpisu. Każdy poświadczony notarialnie podpis jest podpisem urzędowo poświadczonym. Poświadczenie podpisu może być wymagane w sprawach związanych z nabyciem lub utratą obywatelstwa polskiego. 

Tematyka: 

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi