Dokument potwierdzający zapewnione miejsce zamieszkania/zapewnione zakwaterowanie w Polsce

Dokument, który będziesz musiał złożyć, aby udowodnić spełnienie jednego z warunków udzielenia zezwolenia. Dokumentem takim jest akt własności lokalu, umowa najmu, oświadczenie osoby uprawnionej do władania lokalem mieszkalnym (właściciela) o zapewnieniu miejsca zamieszkania,  potwierdzenie zameldowania, oświadczenie pracodawcy o zapewnieniu tobie zakwaterowania. W dokumentach tych należy podać twoje imię i nazwisko, adres lokalu i okres twojego zamieszkania. Jeśli składasz oświadczenie pracodawcy o zapewnieniu tobie miejsca zamieszkania wraz z umową najmu zawartą pomiędzy pracodawcą a właścicielem lokalu upewnij się, że nie zawiera ona punktu dot. braku możliwości podnajmowania lokalu osobom trzecim.

 

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi