Formularze wniosków - Pliki do pobrania - Zezwolenie na pobyt czasowy

NIE DOTYCZY ZWROTU OPŁATY SKARBOWEJ - 340, 440 lub 640 zł za zezwolenie na pobyt!
zobacz pliki...
Oświadczenie składane wyłącznie przez cudzoziemców, którzy otrzymali decyzję wydaną w trybie tzw. abolicji tj. na podstawie art. 8 ust. 1, 2, 3 i 6 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 91). Formularz oświadczenia o powierzeniu pracy dla osób, które otrzymały zezwolenie na pobyt na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 91) - informację o konieczności złożenia oświadczenia znajdziesz w pouczeniu decyzji.
zobacz pliki...