Opiekun ustanowiony przez sąd/przedstawiciel ustawowy

Dziecko, którego rodzice są nieznani lub które przebywa w Polsce bez rodziców i potrzebuje opiekuna, który będzie reprezentował jego interesy np. w urzędach. Opiekuna wyznacza sąd opiekuńczy.

Tematyka: 

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi