Aktualności

Informacja ws. wiz krajowych ukraińskich kierowców transportu międzynarodowego

13.06.2022

Jeśli jesteś obywatelem Ukrainy i wykonujesz pracę kierowcy w transporcie międzynarodowym oraz przebywasz w Polsce na podstawie wizy krajowej, która została przedłużona z mocy ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, możesz uzyskać naklejkę wizową, która to potwierdza. Z rozwiązania tego skorzystać mogą tylko ci obywatele Ukrainy - kierowcy w transporcie międzynarodowym, posiadający wizę krajową oznaczoną symbolem „D”, która:

Wysłałeś wniosek o pobyt pocztą. Co dalej?

06.04.2022
  1.  Urząd wyśle wiadomość SMS potwierdzającą otrzymanie wniosku. Wiadomość zostanie wysłana wyłącznie na wskazany we wniosku numer telefonu. Pamiętaj, aby wskazać prawidłowy numer telefonu.
  2. Następnie Urząd wyśle kolejną wiadomość SMS o przygotowaniu wezwania. W treści wiadomości wskazane zostaną niezbędne dokumenty, które należy dostarczyć do Urzędu.

Ochrona czasowa dla cudzoziemców niebędących obywatelami Ukrainy

04.04.2022

Cudzoziemcy, którzy przybyli z Ukrainy do Polski od 24 lutego br. i spełniają określone warunki, mogą zostać objęci ochroną czasową. Potwierdzeniem korzystania z ochrony czasowej jest zaświadczenie wydawane przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. Dokument można uzyskać w siedzibie urzędu w Warszawie i Białej Podlaskiej lub rejestrując się on-line w celu zgłoszenia chęci otrzymania zaświadczenia.

Zmiany w prawie dotyczącym cudzoziemców

27.01.2022

Najważniejsze zmiany w przepisach dotyczących zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

Ustawa nowelizująca wprowadza szereg zmian w przepisach ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354), które regulują udzielanie i zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Z dniem jej wejścia w życie wymogami udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę przestaną być:

Strony