Aktualności

Świadczenia pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka - komunikat

16.01.2024

Informujemy, że w dniu 15 stycznia 2024 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił w Biuletynie Informacji Publicznej informację o wstrzymaniu rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego z terminem wypłaty przypadającym na dany rok do czasu zabezpieczenia w ustawie budżetowej środków na ich wypłatę. Zatem na podstawie art. 24 c ust. 2 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (t. j.: Dz. U. 2023 r. poz. 192 z późn.

Nowy wzór wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji

15.05.2023

Od 5 maja 2023 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń. Aktualny formularz określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Nowe rozporządzenie zmienia jedynie wzór wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń. Bez zmian względem dotychczasowego stanu prawnego pozostanie wzór samego zaproszenia, jak również brzmienie przepisów regulujących wysokość środków, które powinien posiadać zapraszający.

Wzór wniosku można pobrać poniżej.

Podstawa prawna

Zezwolenia na pobyt czasowy dla obywateli Ukrainy posiadających PESEL UKR pracujących i prowadzących działalność gospodarczą w Polsce

31.03.2023

Jeżeli przyjechałeś do Polski w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie i posiadasz numer PESEL ze statusem UKR oraz zamierzasz przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące a głównym celem Twojego pobytu w Polsce jest:

  • wykonywanie pracy
  • prowadzenie działalności gospodarczej
  • wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

od 1 kwietnia 2023r. możesz ubiegać się o udzielenie:

Дія пл (Diia.pl)

31.03.2023

mObywatel i документ Дія пл - це простий спосіб ідентифікувати себе (показати дані) практично в кожній життєвій ситуації.

Diia.pl – elektroniczny dokument wydawany obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli granicę polsko-ukraińską po 24 lutego 2022 r. został dodany do katalogu dokumentów pobytowych. Razem z ważnym dokumentem podróży (np. paszportem), uprawnia do przekraczania polskich granic. Umożliwia także swobodne przemieszczanie się w ramach strefy Schengen.

Nowy wzór wniosku o wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

22.03.2023

Od 1 stycznia 2023 r. obywatele Białorusi, którzy otrzymali zezwolenie na pobyt czasowy dla osób przebywających w Polsce na podstawie tzw. wizy humanitarnej, mogą uzyskać polski dokument podróży dla cudzoziemca. W dniu 21 marca br. wszedł w życie nowy wzór wniosku w tej sprawie.

Wprowadzone 1 stycznia 2023 r. zmiany umożliwiają wydawanie polskich dokumentów podróży dla cudzoziemca, osobom które uzyskały zezwolenie na pobyt czasowy zgodnie z art. 186 ust. 1 pkt 9 ustawy o cudzoziemcach.

Nowy punkt obsługi cudzoziemców przy Al. Jerozolimskich 28 w Warszawie

29.09.2022

W celu zwiększenia dostępności usług dla cudzoziemców uruchomiliśmy dodatkowy punkt przyjmowania wniosków przy Al. Jerozolimskich 28 w Warszawie.

Zapisy na wizyty są możliwe za pośrednictwem Portalu Cudzoziemca inPOL
Po wypełnieniu wniosku należy wybrać odpowiednią kolejkę:

Zasady składania dokumentów w biurze podawczym

07.09.2022

Jeśli chcesz złożyć dokumenty w biurze podawczym zarezerwuj wizytę przez Platformę e-usług.  

W kalendarzu znajdziesz kolejkę oznaczoną symbolem A.  

  • A - Biuro Podawcze WSC ( maksymalnie do 8 spraw )
Przypominamy, że pracownicy biura podawczego nie poświadczają kopii dokumentów za zgodność z oryginałem.

Składane dokumenty powinny być:

Szczególne regulacje dotyczące pobytu obywateli Białorusi będących kierowcami w transporcie drogowym

18.08.2022

Od 18 sierpnia 2022 r. obowiązują szczególne regulacje zapewniające przedłużenie uprawnień pobytowych oraz określonych dokumentów obywateli Białorusi, którzy wykonują transport drogowy lub niezarobkowy przewóz drogowy na rzecz przewoźników drogowych lub przedsiębiorców mających siedzibę na terytorium Polski.

Komunikat w sprawie składania wniosków o przyznanie Karty Polaka w MUW

01.08.2022

Od 01 sierpnia 2022 r. obywatele Ukrainy, Białorusi i Federacji Rosyjskiej, podlegający przepisom ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka mogą składać wnioski o przyznanie Karty Polaka w każdym urzędzie wojewódzkim w Polsce, zgodnie z miejscem ich pobytu w Polsce. 

Strony