Zezwolenia na pobyt czasowy dla obywateli Ukrainy posiadających PESEL UKR pracujących i prowadzących działalność gospodarczą w Polsce

Jeżeli przyjechałeś do Polski w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie i posiadasz numer PESEL ze statusem UKR oraz zamierzasz przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące a głównym celem Twojego pobytu w Polsce jest:

 • wykonywanie pracy
 • prowadzenie działalności gospodarczej
 • wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

od 1 kwietnia 2023r. możesz ubiegać się o udzielenie:

 • zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
 • zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej.
 • zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
Pamiętaj! Udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy oznacza utratę uprawnień wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski od dnia 24 lutego 2022 r. i nie skorzystają z tego rozwiązania, będą mogli nadal legalnie przebywać w kraju na podstawie ochrony czasowej. Bazując na decyzji Rady UE o wprowadzeniu ochrony czasowej, z dużym prawdopodobieństwem można spodziewać się, że okres pobytu uznawanego za legalny, który aktualnie kończy się 24 sierpnia br., zostanie stosownie wydłużony przynajmniej do 4 marca 2024 r.

W jaki sposób i gdzie możesz złożyć wniosek?

Złożenie wniosku nie wymaga Twojego osobistego stawiennictwa w urzędzie - nie rezerwuj wizyty w Urzędzie. Osoby, które już zarezerwowały wizytę przez Portal Cudzoziemca inPOL zostaną obsłużone. Na wizytę powinny przynieść formularz wniosku wydrukowany z Modułu Obsługi Spraw.
 1. Wejdź na stronę Urzędu do Spraw Cudzoziemców Moduł Obsługi Spraw i utwórz konto;
 2. Zapoznaj się z informacjami i listą najczęściej popełnianych błędów;
 3. Wypełnij wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy;
 4. Podaj we wniosku numer telefonu komórkowego, na który po zarejestrowaniu wniosku w urzędzie, dostaniesz kod dostępu do sprawdzania statusu sprawy w Portalu Cudzoziemca inPOL;
 5. Wydrukuj formularz wniosku i go podpisz;
 6. Na pierwszej stronie formularza dopisz: PESEL UKR;
 7. Wydrukowany formularz wraz z załącznikami wyślij pocztą do Wydziału Spraw Cudzoziemców w Warszawie.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi