Soboty Informacyjne w Wydziale Spraw Cudzoziemców od 8 czerwca 2024 roku

W ramach Projektu nr FAMI.02.01-IZ.00-0013/24 pt. „Cudzoziemiec na Mazowszu“ dofinansowywanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2021-2027, Wydział Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie rozpoczyna 8 czerwca 2024 roku realizację nowego cyklu Sobót Informacyjnych.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy cudzoziemców z wyznaczonym terminem wizyty.

Podczas Sobót Informacyjnych:

  • uzupełnisz braki formalne, w tym odciski palców;
  • odbierzesz kartę pobytu;
  • złożysz wniosek o zalegalizowanie pobytu
TERMINY SOBÓT: 08.06.2024; 15.06.2024; 29.06.2024; 13.07.2024; 27.07.2024; 03.08.2024; 24.08.2024; 07.09.2024; 14.09.2024; 28.09.2024; 05.10.2024; 12.10.2024; 26.10.2024; 09.11.2024; 16.11.2024; 23.11.2024; 07.12.2024; 14.12.2024 GODZINY: od 8:00 do 15:00

Przyjdź i uzyskaj informację!

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi