Sobota Informacyjna w Wydziale Spraw Cudzoziemców 13 lipca 2024 roku

W ramach Projektu nr FAMI.02.01-IZ.00-0013/24 pt. „Cudzoziemiec na Mazowszu“ dofinansowywanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2021-2027, Wydział Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zaprasza 13 lipca 2024 roku na Sobotę Informacyjną, która odbędzie się w siedzibie Wydziału, przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w Warszawie, w godzinach od 8:00 do 15:00.

Zapraszamy cudzoziemców, którzy wcześniej otrzymali informację z urzędu z wyznaczonym terminem wizyty, podczas wydarzenia będą mogli:
  • uzupełnić braki formalne do wniosków, w tym odciski palców;
  • odebrać kartę pobytu;
  • złożyć wniosek o zalegalizowanie pobytu

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu!

TERMINY POZOSTAŁYCH SOBÓT INFORMACYJNYCH: 27.07.2024; 03.08.2024; 24.08.2024; 07.09.2024; 14.09.2024; 28.09.2024; 05.10.2024; 12.10.2024; 26.10.2024; 09.11.2024; 16.11.2024; 23.11.2024; 07.12.2024; 14.12.2024 GODZINY: od 8:00 do 15:00

Przyjdź i uzyskaj informację!

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi