15 lipca 2024 r. zostanie uruchomiona kolejna sesja zapisów przez formularz zgłoszeniowy na złożenie wniosku o pobyt czasowy w Wydziale Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Pamiętaj, wypełniając formularz zgłoszeniowy wskaż w nim obowiązkowo zgodnie z regulaminem zapisów WSC numer identyfikacyjny wniosku wypełnionego w systemie MOS  oraz w systemie inPOL.

Do dokonania rezerwacji niezbędne jest wypełnienie wniosku w systemie MOS i inPOL!

Jeżeli prawidłowo wypełnisz formularz - otrzymasz automatyczną informację dotyczącą wysłanego zgłoszenia.

Następnie, w ciągu 5 dni roboczych otrzymasz  informację z terminem i miejscem wizyty na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail. O zapisie będzie decydowała kolejność wpływu zgłoszenia.

Jeżeli otrzymasz informację, że limit zapisów został wyczerpany z powodu braku miejsc bądź wprowadzonych nieprawidłowych danych zapraszamy do zapisów w kolejnej sesji.

Informacje odnośnie kolejnej sesji dostępne będą na naszej stronie internetowej w zakładce „Aktualności” - w formie komunikatu.

Ilość zapisanych osób na dany dzień uzależniona jest od możliwości kadrowo-lokalowych urzędu.

Zarejestrowane zgłoszenie nie jest jednoznaczne z zapisaniem na osobiste złożenie wniosku. O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń i poprawność wskazanych danych (w tym numerów z systemu MOS i inPOL), które będą weryfikowane.

Osoby, które zgłoszą się na wizytę bez wypełnionych wniosków w systemie inPOL oraz MOS nie zostaną obsłużone.

Prosimy nie dosyłać wniosków zarejestrowanych w systemie MOS do aplikacji, które zostały złożone wcześniej. 

Sesja zapisów uruchamiana jest w poniedziałki, pomiędzy godziną 8:00 a 10:00 rano.

Terminy na złożenie wniosku wyznaczane są na okres 5 tygodni do przodu.

Jednocześnie przypominamy, że zapisy na złożenie wniosku o pobyt stały i rezydenta długoterminowego UE pozostają na dotychczasowych zasadach.

Zachęcamy do skorzystania z osobistego składania wniosków o pobyt stały i rezydenta długoterminowego UE z uwagi na aktualnie dostępne w Urzędzie miejsca pod zapisy.

Zapoznaj się również z odpowiedziami na często zadawane pytania dotyczące nowej formy zapisów. Przejdź do sekcji FAQ 

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi