Nie mogę zapisać się przez Portal Cudzoziemca inPOL, aby złożyć wniosek o uznanie za obywatela polskiego. Co mam zrobić?

Dodano: 29.12.2022

W przypadku trudności z zapisem przez Portal Cudzoziemca inPOL wniosek można złożyć w Biurze Podawczym Wydziału Spraw Cudzoziemców przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w Warszawie oraz w Punkcie Obsługi Klienta przy pl. Bankowym 3/5 (Kancelaria Ogólna Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie). Dokumenty składane w punktach podawczych nie są weryfikowane i nie są potwierdzane za zgodność z oryginałem.
Można również przesłać wniosek pocztą na adres:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Spraw Cudzoziemców
Oddział Obywatelstwa i Repatriacji
ul. Marszałkowska 3/5, 00-624 Warszawa.

Dokumenty przesyłane pocztą muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez polskiego notariusza lub polskiego konsula.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi