Mam braki formalne we wniosku i nie zdążę ich uzupełnić w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania. Czy mogę zawiesić postępowanie?

Dodano: 28.12.2022

Nie, przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego nie mają zastosowania w sprawach o nadanie obywatelstwa polskiego z wyjątkiem przepisów dotyczących doręczeń. Oznacza to, że w postępowaniu o nadanie obywatelstwa polskiego nie można wnosić skarg albo składać wniosków o przywrócenie terminu, wniosków o zawieszenie postępowania lub próśb o wyznaczenie dłuższego terminu do uzupełnienia wniosku.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi