Jak długo będę czekał na rozstrzygnięcie Prezydenta?

Dodano: 28.12.2022

Prezydent RP zarządza sprawą nadania cudzoziemcowi obywatelstwa polskiego bez ograniczeń. Nie ograniczają go określone w przepisach wymogi proceduralne, a tym samym Prezydent nie ma żadnych ograniczeń co do terminu wydania rozstrzygnięcia w sprawie z zakresu obywatelstwa polskiego. W przypadku zakończenia postępowania właściwy miejscowo wojewoda doręczy wnioskodawcy postanowienie Prezydenta.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi