Punkt Informacyjno-Doradczy dla obywateli Ukrainy w Warszawie

Punkt działa w ramach projektu nr 13/14-2022/OG-FAMI pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb wynikających z masowego napływu obywateli państw trzecich spowodowanego wojną w Ukrainie” współfinansowanego z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Projekt realizowany jest we współpracy z organizacjami pozarządowymi: Fundacją dla Migrantów DOBRY START im. A. G. Farah oraz Fundacją Nauki Języków Obcych Linguae Mundi. 

Aktualny adres Punktu: 
Punkt Informacyjno-Doradczy dla obywateli Ukrainy
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
pl. Bankowy 3/5, 
wejście F od al. Solidarności; pok. 7,
00-950 Warszawa 

Od 4.10.2023 r. Punkt otwarty jest w poniedziałki i wtorki, w godzinach: 9:00-16:00.
Infolinia Punktu działa od poniedziałku do piątku, w godzinach: 12:00-18:00, pod numerem tel.: +48 519 543 919 

W Punkcie można uzyskać informacje na temat: 

  • legalizacji pobytu w Polsce 
  • aktywizacji zawodowej
  • prowadzenia działalności gospodarczej
  • rozliczania PIT’u
  • wsparcia psychologicznego i prawnego
  • kursów adaptacyjnych
  • nauki języka polskiego
  • cyklicznych wydarzeń integracyjnych i międzykulturowych
Doradca prawny zaprasza na konsultacje w poniedziałki. Porady prawne udzielane będą do 30 listopada 2023 roku.
Informujemy, że w związku z zakończeniem realizacji projektu nr 13/14-2022/OG-FAMI pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb wynikających z masowego napływu obywateli państw trzecich spowodowanego wojną w Ukrainie” współfinansowanego z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa, Punkt Informacyjno-Doradczy (w tym Infolinia Punktu) zakończy swoją działalność 19 grudnia 2023 roku.

Zobacz film promujący nasze działania Pomagamy obywatelom Ukrainy

Promocja działań - FB Pomagamy obywatelom Ukrainy

Promocja działań - YouTube Pomagamy obywatelom Ukrainy


Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi