Wpis zaproszenia do ewidencji zaproszeń

Inaczej wydanie zaproszenia tj. dokumentu, który potwierdza, że osoba zapraszająca np. obywatel polski przyjęła na siebie zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z planowanym pobytem zapraszanego cudzoziemca w Polsce, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz pokrycia kosztów Jego podróży powrotnej do państwa pochodzenia. Możliwość wywiązania się z tego zobowiązania weryfikowana jest podczas rozpatrywania wniosku o wpis zaproszenia do ewidencji zaproszeń. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej urzędu

Tematyka: 

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi