Zezwolenie na pracę typ C

Zezwolenie wydawane jest wtedy, gdy wykonujesz pracę u pracodawcy zagranicznego i jesteś delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego z pracodawcą zagranicznym. Wydaje je wojewoda właściwy ze względu na siedzibę podmiotu, do którego jesteś delegowany.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi