Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu cudzoziemca na terytorium RP

Zezwolenie na pobyt czasowy, które udzielane jest, gdy z powodu obowiązku stawienia się w sądzie lub wyjątkowej sytuacji osobistej np. leczenia służącemu ratowaniu życia musisz przebywać w Polsce. Zezwolenie to udzielane jest na okres do 6 miesięcy.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi