Zatrudnianie obywateli Turcji

Obywatele Turcji mają szczególne uprawnienie do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  Zasady określone zostały w decyzji nr 1/80 Rady Stowarzyszenia Republiki Tureckiej i EWG zdnia 19 września 1980r. w sprawie rozwoju Stowarzyszenia, która to Rada została powołana na podstawie Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Turcją, podpisanego w Ankarze dnia 12 września 1963 r.  

Na tej podstawie, obywatel Turcji:

  • po 1 roku legalnego zatrudnienia ma prawo do odnowienia pozwolenia na pracę u tego samego pracodawcy, o ile jego stanowisko zostaje zachowane 
  • po 3 latach legalnego zatrudnienia ( z zastrzeżeniem pierwszeństwa ob. RP) ma prawo do pracy w tym samym zawodzie u dowolnego pracodawcy
  • po 4 latach  legalnego zatrudnienia – może podjąć pracę bez zezwolenia

W zakresie dotyczącym członków rodzin obywateli Turcji:

  • członek rodziny obywatela Turcji, któremu wydano zezwolenie na dołączenie do niego w ramach łączenia rodzin, może podjąć pracę po 5 latach legalnego pobytu w Polsce
  • dzieci obywatela Turcji, które ukończyły szkolenie zawodowe w Polsce – mogą podjąć pracę po  3 latach legalnego zatrudnienia jednego z rodziców na terytorium Polski.
Tematyka: 

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi