Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy

Dodatkowy formularz do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, który musisz złożyć jeśli celem Twojego pobytu w Polsce jest wykonywanie pracy, wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, prowadzenie działalności gospodarczej. Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy wypełnia i podpisuje Twój pracodawca. Jeżeli wykonywanie pracy powierza ci jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub spółka, załącznik nr 1 powinna podpisać osoba upoważniona do reprezentacji tej jednostki lub spółki albo pełnomocnik wyznaczony przez tą osobę. Wtedy załącz do wniosku stosowne pełnomocnictwo. W przypadku spółek załącznik numer 1 powinna podpisać osoba wyznaczona do reprezentacji spółki wskazana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Pobierz załącznik nr 1

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi