Wymiana karty pobytu w przypadku zawinionej utraty lub zniszczenia (dla wniosków złożonych od 29.07.2022 r.)

W tytule przelewu podaj koniecznie dane - imię, nazwisko cudzoziemca - którego dotyczy opłata/wpłata.

Pamiętaj, że dowód wykonania przelewu należy wydrukować i załączyć do wniosku

Twoja płatność zostanie przekierowana do:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Biuro Finansów Urzędu
Pl. Bankowy 3/5
NBP O/O Warszawa
Rachunek: 83 1010 1010 0137 1022 3100 0000